MÜZİK HABER

Apple ve Spotify’in zaferi! Bu sefer YouTube geride!

Müzik endüstrisinde yapımcı firmaların YouTube ile olan didişmeleri sürerken, medya izleme şirketi Nielsen’in 2016 yılı ilk 6 ay’ı raporlarına istinaden A.B.D.’de müzik formatlarının tüketim oranlarındaki beklenmedik bir değişiklik kendilerini bilhassa Spotify, Apple ve TIDAL gibi platformlarla olan ilişkilerinde avantajlı duruma getirmekte. Raporda yer alan bilgiye göre, son yıllar içinde lider gözüken YouTube ve Vevo öncülüğündeki “video streaming servisleri”, 2016 yılı ilk yarısı gözönünde bulundurulduğunda “audio streaming” servislerinin gerisinde kaldı.

IMG_20160710_0001

Her ne kadar iki formatın da kullanılma sayıları önceki senelere istinaden artma gösterse de, “video streaming”in %28,6 artış oranına karşın “audio streaming” in % 97,4 lük artışı bir milat olarak nitelendirilmekte. Tabii bu artışta Drake-Apple örneğinde olduğu gibi “audio streaming” şirketlerinin lider sanatçılarla yaptıkları ‘exclusive’ sözleşmeler büyük rol oynamakta. (Drake’in “One Dance” parçasının ilk 6 ay içindeki 286,4 milyon ‘audio’ dinlenimine karşılık, video servislerinde ilk 10’a girememiş olması pek de şaşırtıcı değil bu durumda).

Siz ne düşünüyorsunuz ?

Heyecanlandım
0
Mutlu Oldum
0
Aaaşık Oldum
0
Emin Değilim
0

Comments are closed.

0 %